Teori Personaliti

Perlu tak kita belajar teori personaliti? Untuk apa kita perlu belajar teori personaliti? sebagai manusia yang hidup bermasyarakat sudah semestinya kita perlu memahami individu-individu di sekeliling kita..betul tak.. tak kiralah bakal kaunselor ataupun sesiapa..kalau semua orang dapat memahami personaliti orang lain mesti masyarakat kita hidup aman damai kan..Meh kita belajar sikit teori personalaiti..

TEORI CARL JUNG (ANALITIKAL)

LATAR BELAKANG

Lahir antara 1870 – 1961

Hubungan dengan tua banyak mempengaruhi personaliti

Ayahnya seorang paderi, banyak belajar dari ayahnya

Banyak keinginan tidak dikongsi bersama dengan ayahnya

Kurang mesra dengan ‘parent’, duduk seorang bermain dengan anak patung, timbul perasaan sedar atau tidak sedar

Tenaga psikik, tidak berfokus pada seks semata-mata

Tenaga kreatif, untuk superioritI, guna bahagian timbul asas Carl Jung

Bapa

-Paderi

-Kuat pegangan agama

-Hubungan yang rapat dengan Carl Jung

-Banyak pelajari kehidupan ayahnya

-Banyak keinginan Carl Jung tidak dapat dipenuhi oleh bapanya

Ibu

-Suri rumah

-Bermasalah (mental disorder)

-Perlakuan ibunya sentiasa berubah

-Carl Jung keliru dengan sikap ibunya

-Tingkah laku sangat mempengaruhi Carl Jung

Kekecewaan dengan sikap ibu bapanya, Jung kurang berminat dengan kehidupan realiti (alam sedar)

Beralih kepada alam sedar – mimpi dan fantasi

Ada masalah, Jung menyelesaikan dengan mimpi dan fantasinya

TENAGA PSIKIK (LIBIDO)

Libido tenaga kehidupan yang umum bukan dalam bentuk seksual seperti yang diutarakan oleh Freud

Konsep Libido sangat luas dan sebagai tenaga kehidupan yang tidak dapat dibezakan

Tenaga Libido

-Dalam bentuk seksual

-Tingkah laku

-Kreatif

-Ke arah superioriti

Carl Jung membataskan penggunaan Libido dalam 2 cara

-Sebagai penyebaran dalam kehidupan

-Sebagai tenaga yang menyelaras dalam merangsang personaliti seseorang yang dipanggil ‘psikik’

Melalui tenaga ‘psikik’ – aktiviti psikologikal – merasa, berfikir dan perasaan dapat ditonjolkan

Bila seseorang menggunakan tenaga psikik yang besar dalam sesuatu idea – ia memerlukan nilai tenaga psikik yang tinggi dan dapat mempengaruhi seseorang

Contoh : Tenaga psikik – timbul dalam fikiran untuk bergaul – automatik digunakan

Digunakan untuk kegiatan dan dalam sesuatu situasi

3 PRINSIP LIBIDO

1.   Prinsip berlawanan

Tenaga Psikik – setiap keinginan atau perasaan ada lawannya, bangkangannya atau antitesis ini. Konflik di antara polariti ini merupakan penggalak utama semua tingkah laku dan penjana semua tenaga.

2.   Prinsip persamaan

Tenaga yang dikembangkan dalam mewujudkan beberapa keadaan

Tidak hilang tetapi diubah ke bahagian lain personaliti

Persamaan – tenaga yang dipindahkan ke bahagian baru mestilah mempunyai psikik yang sama

Prinsip persamaan – tenaga diedarkan semula dalam personaliti secara berterusan

3.   Prinsip Entropi

Terdapat keseimbangan atau equilibrium dalam personaliti tersebut

Sekiranya dua keinginan atau kepercayaan berbeza dalam intensiti atau nilai psikik tenaga akan disalirkan dari kuat ke lemah

Secara idealnya, personaliti tersebut mempunyai peredaran tenaga psikik yang sama aspeknya

STRUKTUR PERSONALITI

1.   Ego

2.   Alam tidak sedar peribadi

3.   Alam tidak sedar himpunan

4.   Pesona (Topeng)

5.   Anima dan Animus

6.   Bayangan

7.   Sikap (introversi, ekstroversi)

8.   Fungsi (memikir, intuisi, merasa, deria)

9.   Kendiri

Personaliti

Segala peristiwa yang mengandungi pelbagai system yang berbeza tetapi berinteraksi sesame sendiri. Personaliti terjelma melalui alam sedar iaitu penyesuaian terhadap dunia luar dengan dunia alam tidak sedar iaitu penyesuaian terhadap dunia.

Ego (Akal, bagaimana seseorang itu berfikir)

Pusat alam sedar

Bertanggungjawab bagi cara kita berfikir, merasa, mengamati dan mengingati semula

Yang memberi rasa kesinambungan dan identiti

Yang wujud dan menjadi asas bagi kita mengamati dunia dan diri kita sendiri

Alam Tidak Sedar Peribadi

Banyak pengalaman dalam kehidupan

Di mana pengalaman itu mempunyai persamaan dan akan dihimpunkan bersama dan menjadi bertambah kompleks (susah)

Contoh : Himpunan perasaan, persepsi-persepsi, juga kenang-kenangan

Di antara kompleks-kompleks (masalah yang timbul / terkumpul) :

Semua kompleks (masalah) ini akan ditekan atau direpresikan ke alam tidak sedar sehingga mengganggu kehidupan individu kerana kompleks (masalah) tersebut boleh / akan muncul ke alam sedar

Alam Tidak Sedar Himpunan

Pengalaman yang berkisar (suku bangsa, keturunan dan mitos)

Yang diwarisi sejak zaman berzaman

Pengalaman ini melalui proses evolusi sejak zaman berzaman dan manusia memendam warisan itu ke dalam lubuk alam tidak sedar individu

Hati (cara berfikir) – mempengaruhi tingkah laku. Contoh : keturunan Raja Jambal tidak boleh makan rebung buluh – nanti sakit / umur tidak panjang (mati)

Pesona (Topeng Muka)

Ada dua iaitu peribadi dan social

Topeng yang dipakai bagi mencerminkan personaliti dan mengikut kehendak dan norma masyarakat

Seeorang boleh memainkan semua peranan bagi memenuhi semua kehendak masyarakat tetapi kadang-kadang gagal memenuhi keperluan sendiri

Bila gagal memakai topeng sebenar, seseorang itu akan kehilangan erti atau makna dalam hidupnya

Anima dan Animus

Anima – lelaki yang mempunyai ciri-ciri keperempuanan

Dengan adanya ciri-ciri ini dalam diri lelaki : dapat memahami orang perempuan

Animus – perempuan yang mempunyai ciri-ciri kelakian

Dapat memahami orang lelaki

Anima dan Animus penting bagi lelaki dan perempuan

Bayangan

Arkitaip yang jauh terpendam di dalam lubuk alam tidak sedar kolektif (himpunan) mempunyai 2 sifat utama. Di dalamnya terdapat:

-Ciri-ciri primitif dan kebinatangan yang ingin kita nafikan

-Ciri-ciri kreatif jika tidak dihidupkan akan mati begitu sahaja

Bila berhadapan dengan bayangan – ego akan memainkan dua peranan :

-Mengarah dan mengawal bayangan agar naluri-naluri kebinatangan itu menjad jinak dan tertib supaya ia dapat berinteraksi dengan sewajarnya dengan orang lain

-Menggalakkan bayangan akan melahirkan keupayaan dan kreativiti yang dimilikinya agar kehidupan individu menjadi lebih seronok

Akal mempengaruhi bakat dan menyebabkan keseronokan

Kendiri

Merupakan satu yang sangat penting bagi seseorang individu. Melalui konsep ini, kita akan melihat gambaran bagaimana matlamat yang ada pada individu tersebut

Berkait rapat dengan matlamat dan harapan individu

Kesatuan individu secara keseluruhan – kesepaduan yang utuh (perlakuan dan tingkah laku pertuturan)

Biasanya konsep kendiri akan dicapai pada peringkat pertengahan umur (30-40 tahun : pada masa ini sudah memiliki semuanya ; keluarga, harta dll)

Konsep kendiri yang ada pada individu tersebut akan mendorong manusia memikirkan masa depan mereka

Melambangkan kendiri masing-masing

Kendiri merupakan tenaga pendorong yang utama pada individu tersebut

Sikap

Ekstroversi (Terbuka)

-Suka bergaul

-Pemikiran terbuka

-Suka berorganisasi

-Kreatif

-Berani membuat keputusan

Introversi (Tertutup)

-Pendiam

-Pemalu

-Menyimpan rahsia dan bersendirian

-Suka fikirkan hal-hal personal

Fungsi Psikologi

Deria (amat), Intuisi (gerak hati – sebab – akibat)

Merasa, intuisi, kreatif, lebih suka kepada ketidaksedaran

PERINGKAT PERKEMBANGAN PERSONALITI

1.   Zaman Kanak-Kanak

Bermula dari lahir – remaja merupakan zaman yang senang dilalui

Kanak-kanak itu tidak dapat mengecam hal-hal kompleks

Banyak dipengaruhi oleh ibu bapanya. Ibu bapa yang menentukan dan mencorakkan personaliti anak-anak mereka

Ego mula berfungsi apabila anak-anak dapat membezakan dirinya dengan orang lain dan objek persekitaran

Sifat ketidaksedaran kanak-kanak lebih kepada kolektif bukan personal (alam tidak sedar himpunan)

Contoh : “Jangan masuk ke dalam! Ada hantu!”

2.   Zaman Remaja

Dari alam fantasi kepada membuat keputusan sendiri

Mula memikirkan aktiviti seperti menamatkan pendidikan, memulakan kerjaya, berkahwin dan berkeluarga

Tahap ini kesedaran mereka dikatakan manusia kukuh

Matlamat hidup untuk mencapai cita-cita kejayaan dalam hidup

Tahap yang mencabar untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup dan kesempurnaan keperibadian mereka

3.   Peringkat Pertengahan Umur (35 – 40)

Akan mengalami tahap krisis personaliti

Personaliti telah mantap dari segi kerjaya, perkahwinan dan kemasyarakatan

Masa peralihan – sebelum ini banyak guna tenaga melakukan aktiviti kehidupan tetapi pada tahap ini ia menjadi kurang bertenaga dan mempersoalkan makna kehidupan

Focus hidup menjadi spiritual, bertafakur dan tidak memikirkan tentang kebendaan

4.   Zaman Ketuaan

60 tahun ke atas

Kecenderungan untuk kembali kepada alam tidak sedar (nyanyuk)

Pusingan hidup akan berakhir dengan kematian

Sensitif

Zaman keseorangan

KESIMPULAN

Personaliti introvert dan ekstravert

Campuran jenis dan fungsi individu

Jenis-jenis personaliti – merasa, berfikir, intuisi (gerak hati) dan deria

Perasaan alam tidak sedar peribadi dan kompleks-kompleks serta alam tidak sedar himpunan yang ada dalam diri seseroang boleh digembleng bagi menghasilkan kendiri yang sihat boleh menuju ke arah nirwana kendiri.

Anima dan Animus dieksploitasikan untuk kebakan individu

Banyangan yang mempunyai dua sifat dapat diekploitasikan (primitive dan kreatif)

Aspek yang terdapat dalam system personaliti hendaklah disedari dan dikenali agar membantu individu membentuk kendiri dengan lebih baik.

TEORI ABRAHAM MASLOW (HUMANISTIK)

1.   Latar Belakang

2.   Pandangan Terhadap Manusia

3.   Perkembangan Personaliti – Teori Hierarki

4.   Ciri-ciri keperluan

5.   Lima Keperluan Hierarki

6.   Ciri-ciri Manusia Mencapai Kesempurnaan Kendiri

7.   Faktor-faktor Manusia Gagal Mencapai Kesempurnaan

PENGENALAN

Pelapor kepada psikologi kemanusiaan

Dalam teorinya menerima tentang adanya tenaga manusia untuk berkembang dengan sihat (humanistik)

Maslow mengkritik Freud tentang teori yang dikemukakan oleh Psikologi Behaviorisme dan tingkah laku (Psikoanalisis)

Contoh : Maslow mengkritik Freud tentang tanggapannya terhadap konflik yang tidak disedari.

Memandang manusia dengan penuh “optimistik”

Menurut Maslow : dengan mengkaji manusia yang tidak normal iaitu yang terganggu jiwa dan emosinya.

LATAR BELAKANG

Lahir 1 April 1908 di Brooklyn, New York

Anak sulung daripada 7 orang adik-beradik

Keluarga Maslow adalah imigran Yahudi dari Rusia yang miskin dan mempunyai tahap pendidikan rendah

Maslow hidup dalam keadaan keseorangan, kekecewaan dan tidak menyeronokkan.

Mengalih perhatian kepada buku

Maslow membesar tanpa kasih sayang dari kawan-kawan, beliau sering disingkirkan oleh kawan-kawannya.

Masalah persekitaran luar rumah dan faktor keluarga mempengaruhi kehidupannya

PERHUBUNGAN DENGAN KELUARGA

Hubungan dengan AYAH

Bapanya bernama Samuel, kaki botol, kaki  perempuan

Menganggap Maslow bodoh dan hodoh

Dalam keluarga, Maslow dipanggil “Abe”

Dalam perjumpaan keluarga besar-besaran, ayahnya mencaci Maslow budak bodoh

Memberi kesan mendalam dan mempengaruhi imej kendirinya

Hubungan dengan IBU

Ibunya bernama Rose

Perangai ibunya lebih teruk daripadanya bapanya

Ibunya selalu menghukum Maslow walaupun kesalahan kecil (mental disorder)

Mengancam diri Maslow atas nama Tuhan

Maslow menyifatkan ibunya seorang perempuan yang jahil, dingin, bermusuhan, tidak mempunyai kasih sayang dan mendatangkan kegilaan kepada anak.

Ibunya yang tidak tahu menguruskan rumah tangga

Neurotik psikotik

Contoh 1 : Ibunya sanggup mengunci makanan di dalam peti sejuk bila ia marah pada Maslow, mangga di peti sejuk akan dibuka bila hatinya sejuk.

Contoh 2 : Maslow terjumpa 2 ekor kucing, dibawanya balik ke rumah untuk dibela tetapi dibunuh ibunya dengan menghentakkan kepala kucing ke dinding.

PANDANGAN TERHADAP MANUSIA

Teori kemanusiaan Maslow melihat manusia dengan pandangan yang optimistik

Maslow percaya pada kebebasan. bagi Maslow, manusia perlu mempunyai kebebasan untuk menjadi sempurna dan dapat mencapai makna hidup. Dengan adanya kebebasan, kita dapat mencapai atau menentukan pilihan atau erti kehidupan.

Keperluan yang dimiliki manusia adalah diwarisi tetapi tingkah laku untuk mencapai adalah dipelajari :

Maslow percaya bahawa personaliti manusia adalah unik (bagaimana cara seseorang manusia mencapai / memenuhi keinginan adalah berbeza dengan individu yang lain)

Maslow mengakui pentingnya pengalaman di zaman awal kanak-kanak dalam membentuk perkembangan personaliti mereka kemudiannya, tetapi ia tidak percaya bahawa kita adalah mangsa kepada pengalaman ini.

Abraham Maslow menekankan bahawa warisan kita pada dasarnya adalah baik, tetapi beliau juga tidak menafikan akan wujudnya kejahatan bukanlah sebahagian dari kehidupan tetapi disebabkan oleh persekitaran yang tidak sempurna.

Kesimpulannya

Berdasarkan teori Abraham Maslow ini, manusia itu sesungguhnya bersifat baik dan berpandangan positif.

PERKEMBANGAN PERSONALITI TEORI HIERARKI KUMPULAN

Teori Abraham Maslow dikenali sebagai Teori Hierarki Keperluan (Hierarchy Of Need Theory). Teori ini mempamerkan 5 keperluan tingkah laku yang mempengaruhi dan mengarahakan tingkah laku manusia. Susunan keperluan tersebut adalah :

1.   Keperluan fisiologi

2.   Keperluan keselamatan

3.   Keperluan kaish sayang

4.   Keperluan penghargaan kendiri

5.   Keperluan kesempurnaan kendiri

Maslow menerangkan segala keperluan itu sebagai “semulajadi” yang bermakna, “kualiti yang diperturunkan secara biologi yang kuat pengaruhnya terhadap tingkah laku”. Bagaimanapun segala keperluan ini dapat dihapuskan melalui proses pembelajaran, tuntutan budaya oleh ketakutan dengan menyetujuinya.

Sesungguhnya segala keperluan ini diwarisi sejak lahir, tetapi tingkah laku untuk memenuhi segala keinginan ini adalah dipelajari dan menyebabkan tingkah laku ini berbeza dari seseorang dengan seorang yang lain.

Keperluan paling kuat (utama) kepada keperluan yang lemah. Keperluan ini adalah keperluan yang mesti dipenuhi sebelum keperluan pada peringkat yang lebih tinggi diberi keutamaan.

Tidak semua keperluan itu dipenuhi pada masa yang sama secara umumnya. Hanya satu keperluan yang akan mendominasi personaliti kita. Keperluan yang satu ini akan bergantung kepada keperluan yang lain yang telah dipenuhi.

Ciri-ciri Keperluan Maslow

Maslow menghuraikan ciri-ciri dan fungsi keperluan seperti berikut:

Keperluan yang terletak paling bawah dalam senarai hierarki adalah keperluan yang paling perlu. Ia diberi keutamaan dan yang paling tinggi dalam hierarki adalah keperluan yang paling lemah.

Seterusnya pada bahagian atas hierarki hanya timbul setelah segala keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan dipenuhi.

Berikutnya, keperluan yang paling atas tidak penting, boleh ditangguhkan, ianya tidak menimbulkan krisis tetapi apabila keperluan yang paling bawah tidak dipenuhi / ditangguh akan menimbulkan krisis dan menimbulkan pelbagai masalah. Keperluan peringkat bawah ini adalah sebagai “deficit atau deficiency needs”

Begitu penting, maka keperluan kepada memenuhi keperluan tersebut boleh ditangguhkan. Ini kerana kegagalan memenuhi keperluan pada peringkat akhir menyebabkan seseorang itu kecewa.

Sungguhpun keperluan peringkat atasan tidak begitu penting dipenuhi untuk kehidupan, namun ia menyumbang kepada perkembangan kehidupan. Jika keperluan peringkat atasan ini dapat dipenuhi atau dipuaskan, maka didapati bahawa hidup akan lebih panjang dan menambahkan kecekapan biologi. Atas alasan ini, Maslow menekankan keperluan peringkat atasan sebagai keperluan “Growth Need”.

Memenuhi keperluan peringkat atasan ini memberi faedah kepada aspek biologi dan psikologi.

Memenuhi keperluan peringkat atasan memerlukan keadaan atau suasana luaran dari sudut sosial, ekonomi, politik yang unik dan harmoni. Sebaliknya memenuhi kepuasan peringkat bawahan tidak bergantung kepada suasana atau faktor luaran.

Suatu keperluan ini tidak semestinya dipenuhi dengan sepenuhnya sebelum sesuatu keperluan lain dalam hierarki menjadi penting atau dipenuhi.

Dalam kajiannya, Maslow menerangkan bahawa :

1.   85% kepentingan fisiologi yang mesti dipenuhi

2.   70% keperluan keselamatan

3.   50% keperluan kasih sayang

4.   40% keperluan penghargaan kendiri

5.   10% keperluan kesempurnaan kendiri

Keperluan Fisiologi

Keperluan utama bagi manusia seperti makanan, minuman, rehat, tidur dsb.

Peringkat Pertama yang perlu dipenuhi oleh semua orang

Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi, maka keperluan lain tidak dapat dicapai.

Lebih bersifat biologikal.

Keperluan Keseluruhan / Keselamatan

Keinginan kepada kestabilan, pergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan bimbang.

Sangat diperlukan pada masa kanak-kanak

Bagi orang dewasan keselamatan penting – bebas dari rasa takut – dengan mengadakan peraturan dan undang-undang dalam masyarakat.

Tidak dapat capai, ia akan membahayakan individu tersebut.

Keperluan Kasih Sayang

Kanak-kanak yang telah merasa selamat dalam persekitarannya mengalih kepada orang tua atau ahli keluarga.

Ramaja – mendapat kasih sayang dengan mendapat penerimaan dari sahabat dan rakan sebaya.

Keperluan untuk dihargai sukar untuk dicapai terutama keadaan masyarakat yang sentiasa berubah.

Perubahan tempat tinggal, tempat belajar menyebabkan individu akan memenuhi keperluan tersebut dengan pelbagai cara. Contoh : masuk atau jadi ahli persatuan.

Jika tidak dipenuhi – gelisah, kecewa, tidak tenteram yang menyebabkan gangguan emosi.

Membentuk manusia dengan sempurna.

Keperluan Penghargaan Kendiri

Pengiktirafan tentang diri sendiri

Penghormatan dari orang lain

Ingin dikenali dan mendapat kedudukan sosial

Dapat kemasyhuran

Keperluan penghargaan kendiri :

1.   Penghargaan terhadap diri sendiri

2.   Penghargaan yang diberikan oleh orang lain

Jika dipenuhi – timbul keyakinan dan lebih berdikari

Menjadi produktif

Tetapi jika keperluan ini tidak dipenuhi :

1.   Rasa rendah diri dan takut

2.   Sentiasa meminta pertolongan

3.   Tidak bermanja

4.   Tidak berkeyakinan

5.   Suka melihat kekurangan

6.   Takut dikritik orang lain

Keperluan Kesempurnaan Kendiri dan Keperluan paling atas

Keperluan ini merangkumi :

1.   Kebolehan menggunakan sepenuhnya potensi

2.   Bakat dan kebolehan

Kegagalan ini akan menyebabkan rasa kehilangan, kecewa dan terkilan.

CIRI-CIRI MANUSIA YANG MENCAPAI KESEMPURNAAN KENDIRI

Mempunyai persepsi yang jelas dan reality

Penerimaan terhadap diri sendiri, orang lain dan persekitaran

Kespontanan (kebijaksanaan) suka mempermudah dan berkecuali

Berdedikasi terhadap sesuatu sebab (matang)

Penikmatan – menikmati pengalaman hidup walaupun mudah dan asas.

Minat untuk bersosial

Memerlukan kepada hak diri

Toleransi dan dapat menerima orang lain

Kreativiti dan keaslian

Penolakan terhadap tekanan sosial

FAKTOR MANUSIA GAGAL MENCAPAI KESEMPURNAAN KENDIRI

Semakin tinggi kedudukan dan keperluan dalam susunan hierarki, semakin lemah dan sukar untuk  mencapainya.

Corak atau amalan pendidikan yang dterima oleh seseorang individu. Contohnya : orang lelaki disuruh menerima nilai-nilai kelembutan (kewanitaan) menyebabkan ianya tidak berkembang dengan sepatutnya.

Kawalan yang keterlaluan ke atas kanak-kanak

Faktor Jonah Kompleks iaitu perasaan takut atau bimbang dengan keupayaan diri sendiri. Individu itu takut untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

TEORI & PERKEMBANGAN PERSONALITI

Pengenalan

Cabang ilmu psikologi – ilmu yang dipelajari tentang tingkah laku manusia

Bidang personaliti memberi tumpuan kepada dua perkara:

                i.      Diri individu secara keseluruhan

-Luaran bukan ukuran sebenar

-Jangan lihat separuh

-Personaliti : 2 kategori

               ii.      Perbezaan antara individu

Konsep Personaliti

Merujuk kepada kemahiran sosial

-Personaliti seseorang dinilai melalui cara seseorng berjaya mendapatkan tindak balas positif dari orang lain dalam pelbagai situasi.

Personaliti sebagai kesan yang diberikan oleh seseorang tentang dirinya kepada orang lain. Merujuk kepada penilaian yang dibuat terhadap seseorang.

PERSONALITI

Berasal dari Bahasa Latin Persona atau Personalitas.

Pesona = Topeng (merujuk kepada luaran seseorang)

Sebenarnya personaliti memberi pengertian termasuklah ciri-ciri kualiti dalaman dan luaran seseorang.

Carl Jung berpendapat :

“Sepanjang kehidupan manusia, ia selalu memakai topeng untuk menutupi kelemahannya”.

Definisi PERSONALITI

Mischel : susunan pola tingkah laku manusia yang disesuaikan dalam kehidupan

Manninger : apa-apa yang sebenarnya yang menghuraikan tentang seeorang.

Maddi : berkaitan dengan pemikiran, mental-emosi dan tingkah laku seseorang.

Warren dan Charmichael : organisasi dinamik dalam diri individu yang terdiri daripada sistem psikologikal dan fizikal yang menentukan penyesuian diri kepada persekitarannya.

Eysenk : keseluruhan tingkah laku sesuatu organisma yang meliputi perangai, intelek, peribadi dan bentuk badan yang stabil.

H.C warpen : adalah segenap organisasi mental dari manusia pada semua peringkat dari perkembangannya. Ini mencakupi setiap peringkat karektor manusiawinya, intelek, sifat, ketrampilan, moral dan segenap sikap yang telah terbentuk sepanjang hidupnya.

Persoalan Yang Berkaitan Dengan Personaliti

Bila kita ingin mengkaji individu secara mendalam, kita perlu mengetahui 3 perkara :

Apakah personaliti individu tersebut?

Bagaimana ianya menjadi tersebut?

Mengapa ia mempunyai tingkah laku sedemikian?

Isu Yang Berkaitan

Falsafah hidup

Isu faktor dalaman dan luaran

Alam sedar / tidak sedar

Isu yang berkaitan dengan diri

Pengaruh masa lampau terhadap pengaruh tingkah laku

Perhubungan antara kognisi, perasaan dan tingkah laku

Manfaat Mempelajari Teori Perkembangan Personaliti

1.   Diri

Dapat maklumat dan memahami diri sendiri

Dapat memperbaiki diri sendiri (introspeksi)

2.   Orang Tua

Cara layani anak dengan baik

Untuk memahami sikap dan bakat anak-anak

Hindarkan perasaan tidak puas hati anak

Kunci kebahagian keluarga

3.   Suami isteri

Untuk saling mengenali peribadi antara suami isteri

Saling dapat memahami keperluan dan keinginan kedua-dua pihak

Elakkan pertengkaran dan perselisihan

4.   Jiran tetangga

Memahami jiran lebih dekat

Saling mengenali peribadi tetangga

5.   Pendidikan

Mengenali sifat orang yang dididik

Pelayanannya mudah diterima

Bina bakat / kegemaran anak didik

Dapat menolong dan dapat memperlakukan anak didik

Dapat mengajar dengan cara yang betul.

Menolong anak didik menjadi seorang yang matang dan bertanggungjawab

Elak timbul konflik antara guru dengan anak didik (guru tidak berwibawa)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Personaliti

Faktor Baka – dalaman

-Keadaan fizikal

-Emosi

-Bentuk tubuh badan

Rakan sebaya

Sosial budaya

Media massa

Faktor pemakanan

Ciri-ciri Individu Yang Matang

P. Tillich

Individu yang matang

-Memiliki keberanian untuk hidup

-Bersifat serius, tekun dan mempunyai rasa tanggungjawab

-Boleh menerima kenyataan hidup

Pemikiran yang matang mempengaruhi pemikiran

Erik Hamburger Erikson

Memiliki organisasi usaha yang efektif untuk mencapai tujuan hidupnya

Dapat menerima realii/ kenyataan dunia secara tepat

Bertanggungjawab, bertoleransi dan mampu berdikari

Memiliki hubungan interpersonal dan intrapersonal yang baik kerana tidak egois, tidak mencurigai orang lain dan mampu mempertahankan diri

Marie Johada

Melihat inidividu:

Menguasai lingkungan secara efektif

Memperlihat secara keseluruhan dari segenap keperibadiannya

Memperlihat secara tepat dunia lingkungannya dan dirinya sendiri

Mampu untuk mandiri tanpa banyak menuntut kepada orang lain

Corpersmith

Orang yang mempunyai kendiri yang positif

Hubungan baik dengan orang lain

Mempunyai cir-ciri kepimpinan

Tidak bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan pengakuan

Mempunyai motivasi yang tinggi

Sikap bertolak ansur

Memilki daya kreativiti yang tinggi

Shoben

Individu yang matang dan memiliki mental yang sihat adalah digambarkan dengan sifat-sifat berikut:

Gembira

Bersikap iptimistik dan memiliki keyakinan diri

Sanggup menikmati pekerjaan dan permainan

Suka mencintai dan dicintai

Mempunyai matlamat hidup dan mempunyai komitmen dalam mengejar cita-cita

Tidak memperlihatkan emosinya secara ekstrim

Mempunyai self insight

Dapat membuat ramalan yang baik terhadap persekitaran

Memiliki tanggungjawab sosial

Sanggup menerima cabaran hidup baik ianya kesenangan, penderitaan, kesusahan, bencana dan lain-lain.

TEORI ERICH FROMM

1.   Latar belakang

2.   Pandangan Fromm terhadap manusia

3.   Dilema asas manusia

Pengasingan daripada alam semulajadi

Era terakhir kestabilan

4.   Mekanisme Psikik untuk mendapat keselamatan

5.   Perkembangan personaliti kanak-kanak

6.   Keperluan psikologi manusia

7.   Ciri-ciri sosial dalam masyarakat.

LATAR BELAKANG

Lahir 1900 di Frankfurt, German

Keluarganya keturunan Yahudi ortodoks

-Bapanya ahli perniagaan

-Datuknya paderi Yahudi

-Bapa saudaranya ahli Talmud (penulis undang-undang Yahudi tradisi Yahudi)

Masa kanak-kanak minat dalam pembelajaran agama terutama mengenai nilai-nilai moral yang terkadung kitab lama (Old Testament)

Dipengaruhi dengan tradisi dan persoalan Yahudi dan masalah-masalah emosi yang dialami oleh seseorang dalam kumpulan minority.

Memutuskan hubungan organisasi keagamaan dan mengelakkan dirinya “atheistic mystic” iaitu tidak mempercayai kewujudan Tuhan.

Pengalaman Dan Personaliti

Kehidupannya semasa kanak-kanak di rumah tidak menyeronokkan. Perhubungan tegang.

-Bapa memiliki perasaan tidak menentu, curiga dan tertekan (moody)

-Ibunya sering mengalami gangguan perasaan

Fromm menganggap dirinya sebagai kanak-kanak “neurotic yang tiada toleransi” (tidak tenteram fikiran)

Umur 12 tahun “peristiwa yang mengejutkan” di mana wanita 25 tahun (seorang pelukis) berhenti kerja untuk menjaga bapanya yang duda, tua dan uzur. Bila ayahnya (pelukis) meninggal, wanita tersebut sanggup membunuh diri dan mewasiatkan supaya jenazahnya dikuburkan bersama ayahnya dalam satu keranda (Erich Fromm tidak dapat menerima hakikat bagaimana wanita muda sanggup bersama seorang lelaki tua yang tidak menarik)

Erich Fromm beranggapan personaliti manusia adalah :

“daripada pengaruh-pengaruh sosial, ekonomi,  politik dan sejarah di mana masyarakat yang bermasalah berpunca daripada manusia yang bermasalah”

Personaliti adalah dibentuk:

-Bersama dasar pandangan dalaman

-Dicorakkan oleh pengalaman-pengalaman sendiri (pegangan yang berbeza maka timbul personaliti yang unik)

-Diperkuatkan oleh dasar empirical- pemahaman dalam erti.

1922 dapat ijazah Doktor Falsafah di Universiti Heidelberg

Kahwin dengan Frieda Reichmann pakar analisa – 10 tahun tua daripadanya

1930 – menulis artikel tekanan sosio-ekonomi memberi kesan kepada sahsiah seseorang.

1934 pergi ke Amerika Syarikat – Chicago untuk bekerja dengan Karen Horney dan mengadakan hubungan sulit.

1980 meninggal dunia.

Buku-buku Tulisan Erich Fromm

Escape From Freedom (1941)

Man For Himself : An Inquiry The Psychology Of Ethics (1974)

The Sane Society (1955)

The Heart Of Man : Its Genius For Good Or Evil (1964)

Revolution Of Hope : Towards A Humanized Technology (1968)

To Have Or To Be (1976)

PANDANGAN FROMM TERHADAP MANUSIA

Gambaran yang optimistic terhadap manusia

Menurut Fromm manusia dibentuk oleh ciri-ciri masyarakat, politik dan ekonomi. Walaupun begitu, dorongan-dorongan ini tidak sepenuhnya membentuk tingkah laku manusia.

Percaya bahawa manusia mempunyai bakat dan kecenderungan untuk membesar, berkembang dan mengenal pasti potensi diri yang merupakan matlamat utama kehidupan.

Kegagalan untuk mencapai potensi diri yang telah ditetapkan menggambarkan kegagalan kita dalam mencapai orientasi produktif iaitu hasil daripada kesedihan dan gangguan mental.

Manusia yang suka melihat kelemahan pada manusia lain

Manusia adalah makhluk yang unik dan keunikan manusia memungkinkan manusia mempunyai identiti

Beliau tidak mementingkan sama ada manusia itu baik atau jahat tetapi berkemungkinan menjadi jahat sekiranya gagal mengenal pasti potnsi-potensi diri.

Manusia dapat mencapai tahap yang harmoni dan bersepadu tetapi akan menjadi sedih di atas kegagalan kita untuk menepatinya.

fromm mengutarakan satu bentuk masyarakat yang ideal dipanggil “Sosialisasi Komuniti Humanistik” menggambarkan :

masyarakat yang penuh dengan kasih sayang dan persaudaraan

perpaduan sesame manusia yang perlu ada masa kini.

DILEMA ASAS MANUSIA

Mengenai kebebasan vs keselamatan

Buku pertama dari Erich Fromm “Lari Dari Kebebasan” mengupas pandangan batasan manusia. Manusia yang berjaya menikmati kebebasan akan merasa :

-Lebih kesunyian

-Merasa tidak penting

-Pemindahan hak

-Contoh : perempuan simpanan – kebebasan dari segi harta tapi lama-kelamaan mereka akan merasa kesepian.

-Sebaliknya mereka yang kurang menikmati kebebasan mempunyai perasaan dimiliki dari rasa selamat.

Fromm menyatakan bahawa orang yang hidup di abad 20 mempunyai lebih banyak kebebasan tetapi dari sudut lain “mereka berasa lebih jauh lebih keseorangan, kesepian, terasing dan tidak bermakna”.

Mengasingkan diri dari persekitaran.

-Konsep ini diinterpretasi oleh Fromm dari tamadun Barat

-Manusia sedar tentang diri dan dunia mereka

-Melalui belajar manusia memperolehi pengetahuan masa lalu

-Melalui imaginasi, manusia dapat melihat masa depan dan masa kini.

-Oleh sebab manusia, mempunyai kesedaran yang jelas serta kebolehan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran.

Era terakhir kestabilan

Zaman pertengahan (400 – 1400) merupakan era terakhir kestabilan, keselamatan dan keupayaan.

Masa di mana tiada kebebasan kerana system orang dalam masyarakat. Contoh : orang kaya dalam kelas orang kaya.

Tiada mobility georafi atau sosial, kurang peluang pekerjaan, budaya sosial dan tabiat.

Walaupun tidak bebas tetapi mereka tidak diasingkan satu sama lain.

Struktur sosial yang rigid ini bermakna bahawa kedudukan seseorang di dalam masyarakat adalah jelas.

Reformasi Protestant telah memusnahkan kestabilan dan keselamatan dengan meningkatkan kebebasan peribadi.

Orang ramai tidak mempunyai pilihan dan kuasa.

MEKANISME PSIKIK UNTUK MENDAPAT KESELAMATAN

1.   Authoritarinisme (Autokratik / Kekerasan)

    i.      Masochistik

Rendah diri

Amat bergantung kepada orang lain

Rela dikuasai oleh orang lain

Bertingkah laku lemah

Patuh dan bergantung kepada orang lain (dapat rasa selamat)

   ii.      Sadist

Membuat orang lain bergantung kepada mereka

Mengeksploitasikan orang lain dengan mengambil apa saja yang dipunyai oleh orang lain

Suka melihat orang lain sengsara dan menjadi penyebab kepada kesengsaraan itu

Kesengsaraan dalam bentuk emosi seperti malu dan terhina

2.   Destructive (Memusnahkan)

Usaha untuk menghapuskan ancaman dari obejk, individu atau institusi lain

Terdapat dalam semua lapisan masyarakat

Mereka menggunakan ciri-ciri yang terdapat pada manusia seperti rasa kasih sayang, bertanggungjawab.

3.   Automaton Conformity (Penghalang Dengan Orang Lain)

Penting dalam perhubungan manusia

Individu mengurangkan rasa kenusyian dan tersingkir dengan berusaha menjadi seperti orang lain dengan mematuhi

Menyesuaikan diri dengan peraturan dan norma masyarakat

Ingin menjadi sebahagian masyarakat

Tindakan dan tingkah laku sesuai dengan kehendak masyarakat

Jika tindakannya bertentangan dengan masyarakat, mereka kehilangan rasa selamat dan pengiktirafan.

PERKEMBANGAN PERSONALITI KANAK-KANAK

Waktu bayi : memperolehi kebebasan yang sedikit tapi merasa selamat atas pergantungan terhadap ibu bapa, ditentukan oleh orang tua.

Kanak-kanak : rasai kebebasan yang diberikan ibu bapa, semakin kurang pergantungan – semakin tidak rasa selamat.

Proses kematangan : rasa terasing, tidak berupaya dan cuba mendapat semula rasa selamat, banyak kebebasan, kebebasan vs keselamatan.

Mekanisme perhubungan digunakan : perhubungan simbiotik, penarikan kemusnahan, kasih sayang.

Mekanisme Perhubungan Antara Manusia

1.   Perhubungan Simbiotik

Mekanisme – untuk memperolehi keselamatan dengan meneruskan hubungan rapat dengan ibu bapa dan bergantung kepada ibu bapa mereka.

Kanak-kanak menjadi sebahagian daripada orang tua mereka

-“Ditelan” – tidak memperolehi kuasa dan terpaksa akur dengan arahan atau perintah orang tua.

-“Menelan” – mendapat kebebasan atau kuasa diberikan sepenuhnya kepada kanak-kanak. Dapat keselamatan dengan mempermainkan dan mengekploitasikan orang tuanya.

Kesimpulannya :

Perkaitan hubungan simbiotik adalah mekanisme kanak-kanak untuk memperolehi keselamatan dengan meneruskan hubungan rapat dengan ibu bapa dan terus bergantung kepada ibu bapanya.

2.   Penarikan – kemusnahan

Interaksi ini adalah akibat perhubungan yang renggang dengan orang lain

Fromm berpendapat

-Bahawa hubungan penarikan dan kemusnahan adalah perhubungan ibu bapa dan anak-anak yang berbentuk aktif dan pasif.

-Kelakuan anak-anak ditentukan oleh kelakuan ibu bapanya

-Contoh : ibu bapa yang suka bertindak kasar atau pemusnah tidak akan dapat menawan anaknya kerana anak cuba menarik diri daripada ibu bapanya.

Kesimpulannya:

Penarikan dan kemusnahan adalah mekanisme kanak-kanak memperolehi keselamatan iaitu dengan menjauhkan diri dari ibu bapanya.

3.   Kasih Sayang

Kasih sayang adalah bentuk perhubungan ibu bapa yang amat diinginkan

Ibu bapa menjadikan serta menyediakan peluang yang luas untuk perkembangan personaliti anak-anak yang positif dengan menghormati mereka dan seimbang dari segi keselamatan dan tanggungjawab.

Akibatnya kanak-kanak mereka tidak perlu untuk mereka lari dari kebebasan semasa membesar dan mereka ini berupaya untuk menyayangi dirinya dan juga orang lain.

Kesimpulannya:

Kasih sayang adalah berbentuk interaksi ibu bapa dan anak di mana ibu bapa menghormati dan seimbang dalam membekalkan keselamatan dan tanggungjawab.

-Menyesuaikan diri dengan peraturan dan norma masyarakat

-Ingin menjadi sebahagian dari masyarakat

-Tindakan tingkah laku sesuai dengan kehendak masyarakat.

KEPERLUAN PSIKOLOGI MANUSIA

Manusia adalah sama kerana mereka mengalami pengalaman yang sama dan terpaksa menerima hakikat dalam kehidupan ini.

Hidup ini mesti ada batas kerana kebebasan mutlak sebenarnya tidak wujud

Oleh itu, manusia bergantung antara satu sama lain tetapi dalam masa yang sama akan merasa keseorangan.

Contoh : hidup – mati, bebas dan bertanggungjawab dan sedar akan kekuatan diri.

Jenis Keperluan Psikologi Manusia

1.   Rangka rujuk orientasi dan pengabdian

Rangka rujuk orientasi sebagai peta minda untuk kehidupan sejati dan kehidupan sosial

Ia boleh mengurus dan memberi makna kepada pelbagai masalah kehidupan

Rangka rujuk orientasi kita diturunkan oleh  ibu bapa

Orientasi kita : tradisional, keagamaan dan saintifik

-Hidup yang bermakna

-Mengelakkan seseorang terpinggir atau kesunyian

2.   Berhubungan

Bergantung pada orang lain

Memerlukan perhubungan dengan orang lain, untuk lebih kreatif

Dalam perhubungan – makostik dan sadist

Perhubungan yang bermakna ialah memiliki perasaan kasih sayang matang

Mengambil berat hal orang lain

Penghormatan melibatkan penerimaan orang lain

Bertanggungjawab

3.   Asal usul

Keperluan mengekalkan pertalian silaturahim supaya tidak terputus

Keinginan kita berbalik kepada asal usul begitu kuat hingga membantutkan perkembangan diri sendiri.

Bagi Fromm, kita perlu bebas dari tekanan / cengkaman masa silam

Kita perlu memberi kasih sayang untuk  hubungan bukannya melakukan hubungan kerana terpaksa.

4.   Identiti

Kesedaran bahawa setiap individu memiliki sifat yang berbeza

Sedar kekuatan atau kelemahan diri sendiri supaya kita jadi produktif

Elak pengikuti atau meniru orang lain kerana ia tidak kekal dan diri kita akan hilang jati diri.

5.   Kesatuan

Diri individu adalah kesatuan (sebati dengan alam semulajadi) dan boleh menghayati alam haiwan

Untuk mencapai kesatuan, kita perlu meningkatkan kewarasan (kebijaksanaan) dan kasih sayang

Kepercayaan pada agama adalah cara membentuk kesatuan dan mengelak manusia bersifat kehaiwanan.

6.   Melangkaui (Transcedence)

Menjadi orang yang kreatif dan produktif

Kita perlu mengatasi kepasifan yang dimiliki

Untuk kreatif kita perlu cintai diri kita dan orang lain.

7.   Keberkesanan

Bertindak untuk menyelesaikan perkara yang perlu diselesaikan

Cara ini membuktikan kita melakukan sesuatu yang berguna

Sebab dunia ini sangat mempengaruhi kita

CIRI-CIRI SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Fromm mendefinisikan personaliti sebagai “keseluruhan ciri psikik yang tersedia diwarisi. Hal ini juga didapati (dipelajari) oleh individu dan inilah yang menyebabkan mereka berbeza”. Beliau mengemukakan sejumlah jenis-jenis karektor yang terkandung dalam setiap tingkah laku.

Fromm membezakan di antara :

Orientasi ProduktifOrientasi Tidak Poduktif
Adalah idea dalam perkembangan manusia Contoh adalah Biophilous dan Being–  Adalah saluran atau jalan yang tidak sihat yang berkaitan dengan dunia. –  Contoh : jenis karektor yang menerima a.    Eksploitasi b.   Menyorok c.    Pasaran d.   Pembinasaan e.    Having

Menerima

Orang yang mempunyai ciri orientasi

Mengalami sumber kebaikan datang dari luar dirinya

Mempercayai bahawa cara mendapatkan sesuatu yang diinginkan islah dengan menerima tidak kira yang dikehendaki  itu kebendaan, kasih sayang ilmu atau keseronokkan dari luar.

Bersifat bergantung

Lebih suka menyetujui permintaan orang

Lebih gemar disayangi daripada menyayangi

Suka menerima daripada memberi

Eksploitasi

Mengalami sumber kebaikan dari luar

Bukan setakat menerima tetapi mendapatinya dengan jalan penipuan atau memaksa

Setiap yang diinginkan mesti didapati dengan apa cara sekalipun sama ada mencuri, mengeksploitasi suasana.

Dalam masa yang sama bersikap cemburu, marah atau agresif.

Contoh : jika orang lain memiliki barang yang lebih baik darinya, individu ini akan mencuba memperolehi juga.

Menyorok

Memperolehi rasa selamat :

Dengan banyak meyorok (menyimpan)

Tingkah laku ini tidak kepada pemilikan wang atau kekayaan tetapi emosi dan pemikiran

Gemar menyendiri dan melindungi daripada gangguan luar.

Pasaran (marketing)

Ciri orientasi pasaran :

Merupakan keunikan dunia moden yang menggunakan pertukaran wang dengan barangan sebagai tulang belakang ekonomi

Bekalan dan permintaan menentukan nilai sesuatu barangan bukan kegunaannya

Manusia yang berorientasikan pasaran menganggap diri mereka seperti barangan pasaran yang boleh dijual beli mengikut kuasa pasaran

Mereka merupakan barangan yang hendak dijual mengikut trend pasaran tanpa memikirkan tentang makna dan nilai harga diri.

Pembinasaan (Necrophilous)

Ciri orientasi ini:

Begitu tertumpu kepada kematian, memikirkan berpanjangan soal kematian dan mengangungkan kematian

Mendapatkan keseronokkan dengan hal-hal penjahanaman dan kematian

Contohnya pembunuhan dan peperangan yang mencerminkan ciri-ciri Necrophilous yang masih berterusan

Produktif

Melibatkan keseluruhan hubungan dengan dunia dari segi kewarasan dan kasih sayang

Tidak terlalu memikir yang praktikal dan kejayaan tetapi keinginan untuk menyalurkan kebaikan bagi kemanusiaan.

Keupayaan berfikiran secara produktif membolehkan “manusia berfikir, bertindak, merasai dan melakukannya dengan kesedaran terhadap makna kehidupan”.

Seorang manusia akan matang dan bersepadu menghargai kehidupan dan menyalurkan kehidupan dengan mengalami kegembiraan.

Biopilhous (Biophilous Orientation)

Kongruen dengan orientasi poduktif

Mengambil berat mengenai perkembangan dan pertumuhan dalaman seseorang

Cintakan kehidupan dan minat untuk berkembang kreatif

Cuba mempengaruhi orang lain dengan kasih sayang, alasan dan contoh bukan dengan secara paksa dan kekuasaan.

Mengambil berat mengenai perkembangan kendirinya dan orang lain.

Seorang yang berpandangan jauh.

Having

Menggambarkan pengertian dan makna kehidupan seseorang terkandung dalam penampilannya

Terlalu atau bersifat peribadi

Fromm mempercayai bahawa orang ini melihatkan penampilan kebendaan seperti kereta, pakaian, rumah atau intan permata tetapi juga dari segi pandangan atau pendapat.

Being

Karektor ini mentafsirkan dirinya:

Siapa dia sebenarnya (bukan apa yang dimilikinya)

Tidak ingin berlumba (bertanding) dengan orang lain kerana penampilannya bukan untuk membandingkan dengan orang lain

Personaliti mereka bersifat penyayang, suka bekerjsama dan gemar hidup secara produktif dengan orang lain.

Leave a Reply